การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์
  • ฿150.00
  • ฿105.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล,ศิระ บุญธรรมกุล
  • ISBN : 9745344869
  • Language : thai
  • Number of Pages : 270
  • File Size : 49.02 MB

การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์ แนวทางในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างปลอดภัยและประหยัดทั้งผู้ใช้และผู้ร่วมทาง ผู้เขียน พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล,ศิระ บุญธรรมกุล อ่านประกอบการเรียนวิชา "การขับรถยนต์" และวิชา "งานบำรุงรักษารถยนต์" ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ และเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ในการเตรียมสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม หนังสือเล่มนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งสำหรับผู้ใช้รถเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างปลอดภัยและประหยัดทั้งผู้ใช้และผู้ร่วมทาง สารบัญ สารบัญ บทนำ บทที่ 1 หลักพื้นฐานของการบำรุงรักษารถยนต์ บทที่ 2 ส่วนประกอบของรถยนต์และการบำรุงรักษาเบื้องต้น บทที่ 3 ระบบหล่อลื่นและการตรวจเช็กบำรุงรักษารถยนต์ บทที่ 4 หลักการเบื้องต้นของการขับรถยนต์ที่ปลอดภัย บทที่ 5 การทำความสะอาดรถยนต์และการเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไกล บทที่ 6 เทคนิคการขับรถยนต์ที่ดี บทที่ 7 เครื่องหมายและสัญญาณการจราจร แบบทดสอบ ศัพท์ช่างยนต์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ขับปลอดภัยคลายกังวล Ebook

฿95.00 ฿70.00

คู่มือทำธุรกิจคาร์แคร์แบบมืออาชีพ 2 Ebook

฿195.00 ฿119.00

งานเกียร์อัตโนมัติ Ebook

฿210.00 ฿150.00

ตรวจรถเรื่องง่ายทำได้ด้วยตัวเอง Ebook

฿185.00 ฿129.00

งานส่งกำลังรถยนต์ Ebook

฿255.00 ฿255.00

รถฟาร์มแทรกเตอร์ 2 ระบบไฮดรอลิก Ebook

฿195.00 ฿140.00

งานปรับอากาศรถยนต์ Ebook

฿230.00 ฿169.00

งานบำรุงรักษารถยนต์ Ebook

฿125.00 ฿90.00

การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์ Ebook

฿150.00 ฿105.00

การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน Ebook

฿185.00 ฿130.00

แก้ปัญหารถเสียด้วยตนเอง Ebook

฿120.00 ฿85.00

ขับปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ Ebook

฿150.00 ฿110.00

คู่มือตรวจสอบบำรุงรักษาและฟื้นฟูสภาพรถยนต์ Ebook

฿195.00 ฿119.00

เตรียมรถให้พร้อม Ebook

฿120.00 ฿84.00

Tags: ช่างยนต์, เครื่องยนต์, รถยนต์, การซ่อมและบำรุงรักษา, การใช้รถยนต์, การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์, ebook, bookcaze, se-ed

line