การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน
  • ฿185.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ศิริชัย ต่อสกุล
  • ISBN : 9789742129842
  • Language : thai
  • Number of Pages : 321
  • File Size : 12.74 MB

การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.ช่างเขียนแบบเครื่องกลวิศวกรรมศาสตร์ปี 1 ทุกสาขา และผู้เริ่มต้น ผู้เขียน ดร. ศิริชัย ต่อสกุล รวบรวมเทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การเขียนด้วยมือ ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆ นับจากพื้นฐานการเขียนภาพ การมองภาพ การกำหนดขนาด พิกัดความเผื่อ พิกัดเผื่อรูปร่าง ความละเอียดผิวงาน ตลอดจนการเขียนชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆ และการเขียนแบบสั่งการผลิตเบื้องต้น โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง สารบัญ บทที่ 1 บทนำและอุปกรณ์สำหรับเขียนแบบ บทที่ 2 การเขียนแบบ บทที่ 3 การเขียนภาพฉาย และเทคนิคการมองภาพ บทที่ 4 การกำหนดขนาด บทที่ 5 แบบภาพตัดและแผ่นคลี่ บทที่ 6 พิกัดความเผื่อ บทที่ 7 พิกัดความเผื่อรูปร่างและตำแหน่ง บทที่ 8 เทคนิคการกำหนดคุณภาพผิวงาน บทที่ 9 เกลียว บทที่ 10 เพลา สลัก ลิ่ม และอุปกรณ์จับยึด ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เขียนแบบเทคนิค (Technical Drawing) รหัสวิชา 3100-0002 Ebook

฿250.00 ฿179.00

เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002) Ebook

฿195.00 ฿139.00

เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน Ebook

฿255.00 ฿180.00

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น Ebook

฿195.00 ฿140.00

งานจักรยานยนต์ Ebook

฿190.00 ฿135.00

การขับรถและงานบำรุงรักษารถยนต์ Ebook

฿150.00 ฿105.00

การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน Ebook

฿185.00 ฿130.00

การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง Ebook

฿240.00 ฿165.00

Tags: การเขียนแบบ, วิศวกรรม, พื้นฐานวิศวกรรม, การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน, ebook, bookcaze, se-ed

line