การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น
  • ฿195.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
  • ISBN : 9742124736
  • Language : thai
  • Number of Pages : 280
  • File Size : 37.24 MB

การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น ลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้เขียน รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเทคนิคสถาปัตย์ และเป็นพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาต่อไป โดยรายละเอียดของเนื้อหาวิชาได้เขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้รายละเอียดของเนื้อหาวิชายังครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของกรมอาชีวศึกษาอย่างครบถ้วน สารบัญ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก บทที่ 2 การออกแบบโดยทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน บทที่ 3 การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บทที่ 4 การออกแบบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก บทที่ 5 การออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก บทที่ 6 การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก บทที่ 7 การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์โครงสร้าง (รหัสวิชา 2121-2011) Ebook

฿93.00 ฿93.00

Tags: การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น, ออกแบบอาคาร, ebook, bookcaze, se-ed

line