วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง
  • ฿195.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
  • ISBN : 9786160802807
  • Language : thai
  • Number of Pages : 305
  • File Size : 14.34 MB

วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง เหมาะสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี และผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้เขียน รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรมก่อสร้างชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ดิน หิน ทราย ไม้ ปูนซีเมนต์ โลหะ กระจก ยาง และอีกมาย เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ ตลอดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ที่ศึกษาทางด้านการก่อสร้าง รวมทั้งวิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง สารบัญ บทที่ 1 ดิน หิน และทราย บทที่ 2 ไม้ บทที่ 3 ปูนซีเมนต์และคอนกรีต บทที่ 4 โลหะ บทที่ 5 เสาเข็มและฐานราก บทที่ 6 วัสดุงานผนัง บทที่ 7 สี บทที่ 8 กระจก บทที่ 9 วัสดุงานพื้น บทที่ 10 วัสดุมุงหลังคา บทที่ 11 ท่อและสุขภัณฑ์ บทที่ 12 ยางและพลาสติก บทที่ 13 เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม บทที่ 14 เคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ความแข็งแรงของวัสดุ Ebook

฿220.00 ฿159.00

การประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร Ebook

฿250.00 ฿189.00

วิศวกรรมการส่องสว่าง Ebook

฿265.00 ฿185.00

Tags: กวี หวังนิเวศน์กุล, ebook, bookcaze, se-ed, วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง

line