วิศวกรรมการส่องสว่าง
  • ฿265.00
  • ฿185.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศิลี บรรจงจิตร,ศุลี บรรจงจิตร
  • ISBN : 9745120936
  • Language : thai
  • Number of Pages : 450
  • File Size : 41.67 MB

วิศวกรรมการส่องสว่าง แหล่งกำเนิดแสง สี การตอบสนองสี ความเข้มแสง และความส่องสว่าง ผู้เขียน ศิลี บรรจงจิตร,ศุลี บรรจงจิตร วิศวกรรมการส่องสว่าง(Illumination Engineering) เป็นสาขาวิชาที่สำคํญในวิชาการทางไฟฟ้า เพราะการที่จะออกแบบระบบแสงสว่างที่ดีจำเป็นต้องคำนึงถึงแหล่งกำเนิดแสง สี การตอบสนองสี ความเข้มแสง และความส่องสว่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ยากต่อการศึกษา สารบัญ ภาคที่ 1 พื้นฐาน บทที่ 1 แสง ดวงตา และการมองเห็น บทที่ 2 สี บทที่ 3 ศัพท์และหน่วยทางแสง บทที่ 4 แหล่งกำเนิดแสง บทที่ 5 ดวงโคมไฟฟ้า ภาคที่ 2 การออกแบบแสงสว่างภายใน บทที่ 6 ข้อบังคับของแสงสว่าง บทที่ 7 การคำนวณระบบแสงสว่างภายใน ภาคที่ 3 การออกแบบแสงสว่างภายนอก บทที่ 8 การออกแบบแสงสว่างภายนอก-ไฟถนน บทที่ 9 การออกแบบระบบไฟแสงสว่างภายนอก-โคมฉาย ภาคผนวก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์วิศวกรรม Ebook

฿220.00 ฿159.00

วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง Ebook

฿195.00 ฿140.00

Tags: วิศวกรรมการส่องสว่าง, ebook, bookcaze, se-ed

line