เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
  • ฿150.00
  • ฿105.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สมศักดิ์ สุโมตยกุล
  • ISBN : 9786160805099
  • Language : thai
  • Number of Pages : 161
  • File Size : 5.39 MB

เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ สำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ผู้เขียน สมศักดิ์ สุโมตยกุล ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก" ครอบคลุมทั้งหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานการทำความเย็นและปรับอากาศ สารความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น การคำนวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เครื่องมือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก การติดตั้งท่อสารความเย็น การซ่อมและบริการ การตรวจรั่วระบบ การทำสุญญากาศระบบ และระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ สารบัญ บทที่ 1 พื้นฐานการทำความเย็นและปรับอากาศ บทที่ 2 สารความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น บทที่ 3 การคำนวณหาขนาดของเครื่องปรับอากาศ บทที่ 4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บทที่ 5 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก บทที่ 6 การติดตั้งท่อสารความเย็น บทที่ 7 การซ่อมและบริการ บทที่ 8 การตรวจรั่วระบบ บทที่ 9 การทำสุญญากาศระบบ บทที่ 10 การบรรจุสารความเย็นเข้าในระบบ บทที่ 11 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ Ebook

฿155.00 ฿110.00

Tags: เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, ebook, bookcaze, se-ed

line