การบริหารงานบำรุงรักษา
  • ฿180.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160804160
  • Language : thai
  • Number of Pages : 261
  • File Size : 5.10 MB

การบริหารงานบำรุงรักษา ตรงตามหลักสูตรของ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 3111-2101 การบริหารงานบำรุงรักษา ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา การวางแผนและการจัดทำตารางบำรุงรักษา การนำแผนงานไปใช้ให้เกิดความสำเร็จการทำงานบำรุงรักษาและควบคุม การควบคุมและการจัดการวัสดุในงานบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพในงานบำรุงรักษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบำรุงรักษา และระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งมีรูปประกอบและแผนภูมิเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาบริหารงานบำรุงรักษา (3111-2101) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 การบำรุงรักษา บทที่ 2 การจัดองค์กรบำรุงรักษา บทที่ 3 การวางแผนและการจัดทำตารางบำรุงรักษา บทที่ 4 การนำแผนไปใช้ให้เกิดความสำเร็จ บทที่ 5 การทำงานบำรุงรักษาและการควบคุม บทที่ 6 การควบคุมเเละการจัดการวัสดุในงานบำรุงรักษา บทที่ 7 การควบคุมคุณภาพในงานบำรุงรักษา บทที่ 8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบำรุงรักษา บทที่ 9 ระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ บทที่ 10 การตรวจติดตามงานบำรุงรักษาเเละการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005) Ebook

฿120.00

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006) Ebook

฿94.00 ฿94.00

Efficacy of Maintenance สัมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา Ebook

฿690.00 ฿480.00

Tags: ebook, bookcaze, se-ed, การบริหารงานบำรุงรักษา

line