การโรงแรม
  • ฿160.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : จิตตินันท์ นันทไพบูลย์
  • ISBN : 9786160808748
  • Language : thai
  • Number of Pages : 158
  • File Size : 4.11 MB

การโรงแรม เทคนิคการบริการในโรงแรมที่ควรใช้ เพื่อการให้บริการเป็นเลิศ ผู้เขียน จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ ขึ้นตรงตามหลักสูตรของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเนื้อหาภายในเล่มเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานความเป็นมา และวิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรม การแบ่งประเภทของโรงแรม มาตรฐานโรงแรม การบริการของโรงแรมและประเภทผู้เข้าพัก การดำเนินการจัดการและโครงสร้างการบริหารงานโรงแรม อธิบายโครงสร้างและการทำงานของฝ่าย/แผนกต่างๆ รวมทั้งปัญหาของลูกค้าที่พบบ่อย การดำเนินธุรกิจโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม และแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมในอนาคต โดยในเล่มมได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สารบัญ บทที่ 1 ความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรม บทที่ 2 การแบ่งประเภทของโรงแรม บทที่ 3 มาตรฐานของโรงแรม บทที่ 4 การบริการของโรงแรมและประเภทผู้เข้าพัก บทที่ 5 การดำเนินการจัดการและโครงสร้างการบริหารงานโรงแรม บทที่ 6 ฝ่ายห้องพัก บทที่ 7 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม บทที่ 8 แผนกช่างซ่อมบำรุงและแผนกรักษาความปลอดภัย บทที่ 9 ฝ่ายการขายและการตลาด และฝ่ายบัญชีและการเงิน บทที่ 10 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บทที่ 11 ปัญหาของลูกค้าและปัญหาของทางโรงแรม บทที่ 12 ธุรกิจโรงแรมและสิ่งแวดล้อม บทที่ 13 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม บทที่ 14 แนวโน้มของธุรกิจโรงแรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม Ebook

฿160.00 ฿119.00

Tags: การโรงแรม, ebook, bookcaze, se-ed

line