งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106
  • ฿180.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : โอฬาร บริสุทธิ์,กมล เรียงไธสง
  • ISBN : 9786160812431
  • Language : thai
  • Number of Pages : 305
  • File Size : 29.31 MB

งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106 กล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ และลำดับขั้นการวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพื่อทราบขนาดที่สึกหรอเปรียบเทียบกับขนาดที่กำหนดในคู่มือซ่อม รวมทั้งใบงานต่างๆ ผู้เขียน โอฬาร บริสุทธิ์,กมล เรียงไธสง งานวัดละเอียดช่างยนต์ เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2555 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เนื้อหากล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ และลำดับขั้นการวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพื่อทราบขนาดที่สึกหรอ เปรียบเทียบกับขนาดที่กำหนดในคู่มือซ่อม รวมทั้งใบงานต่างๆ ซึ่งได้ออกแบบมาให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจในการซ่อมเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัดละเอียดช่างยนต์ บบที่ 2 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ บทที่ 3 ไมโครมิเตอร์วัดนอก บทที่ 4 ฟิลเลอร์เกจเกี่ยวกับวัดปั๊มน้ำมันเครื่อง บทที่ 5 ไดอัลเกจ บทที่ 6 การวัดขนาดกระบอกสูบ ลูกสูบ และแหวนลูกสูบ บทที่ 7 การวัดขนาดเพลาลูกเบี้ยว บทที่ 8 การวัดขนาดฝาสูบและวาล์ว บทที่ 9 การวัดและปรับตั้งระยะห่างวาล์ว บทที่ 10 การวัดขนาดเพลาข้อเหวี่ยง บทที่ 11 การวัดขนาดดิสก์เบรกและดรัมเบรก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เครื่องยนต์สันดาปภายใน Ebook

฿185.00 ฿130.00

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น Ebook

฿95.00 ฿70.00

งานเครื่องยนต์ Ebook

฿180.00 ฿130.00

Tags: งานวัดละเอียดช่างยนต์, ช่างยนต์, ebook, bookcaze, textbook, se-ed

line