เครื่องจักรกลงานไม้
  • ฿185.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ชาญวิทย์ พิศอ่อน
  • ISBN : 9786160817801
  • Language : thai
  • Number of Pages : 391
  • File Size : 28.30 MB

เครื่องจักรกลงานไม้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลแต่ละชนิด ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล การลับคม การปรับแต่งเครื่องจักรกล วิธีการทำงานและการบำรุงรักษา พร้อมภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้เขียน ชาญวิทย์ พิศอ่อน "เครื่องจักรกลงานไม้" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เครื่องจักรกลที่ใช้ทำงานไม้ เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลแต่ละชนิด ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล การลับคม การปรับแต่งเครื่องจักรกลแต่ละชนิด วิธีการทำงานและการบำรุงรักษา พร้อมรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการปฏิบัติงาน บทสรุป แบบฝึกหัดท้ายบท รวมทั้งใบงานและเกณฑ์การตรวจผลงาน ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 ความปลอดภัย บทที่ 2 เครื่องไสเพลาะไม้ บทที่ 3 เครื่องไสไม้ บทที่ 4 เครื่องเลื่อยวงเดือน บทที่ 5 เครื่องเลื่อยรัศมี บทที่ 6 เครื่องเลื่อยสายพาน บทที่ 7 เครื่องเลื่อยฉลุ บทที่ 8 เครื่องเจาะรูเดือยไม้ บทที่ 9 เครื่องขัดกระดาษทราย บทที่ 10 เครื่องกลึงไม้ บทที่ 11 เครื่องลอกบัว บทที่ 12 การประกอบชิ้นงาน - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์เครื่องกล Ebook

฿125.00 ฿89.00

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล : Machinery Maintenance (Bilingual Book) (รหัสวิชา 2111-2007) Ebook

฿250.00 ฿175.00

เครื่องจักรกลงานไม้ Ebook

฿185.00

Tags: เครื่องจักรกลงานไม้, ebook, bookcaze, se-ed

line