งานไฟฟ้ารถยนต์
  • ฿180.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160816248
  • Language : thai
  • Number of Pages : 417
  • File Size : 42.81 MB

งานไฟฟ้ารถยนต์ มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือน ระบบปัดน้ำฝนและระบบฉีดน้ำล้างกระจก และเกจวัดบนแผงหน้าปัด ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ "งานไฟฟ้ารถยนต์" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือน ระบบปัดน้ำฝนและระบบฉีดน้ำล้างกระจก และเกจวัดบนแผงหน้าปัด นอกจากนี้ยังได้บรรจุเนื้อหาในภาคทฤษฎีไว้ตรงตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และบุคคลทั่วไปด้วย สารบัญ บทที่ 1 เครื่องมือวัดไฟฟ้าที่ใช้งานไฟฟ้ารถยนต์ บทที่ 2 พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น บทที่ 3 แบตเตอรี่ บทที่ 4 ระบบสตาร์ต บทที่ 5 ระบบจุดระเบิด บทที่ 6 ระบบประจุไฟฟ้า บทที่ 7 ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือน บทที่ 8 ระบบอำนวยความสะดวก บทที่ 9 เกจวัดบนแผงหน้าปัด คำนิยม หนังสือ "งานไฟฟ้ารถยนต์" เล่มนี้ ครอบคลุมทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระบบประจุไฟฟ้า ระบบอำนวยความสะดวก และเกจหน้าปัดรถยนต์ เป็นต้น ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติของ "วิชางานไฟฟ้ารถยนต์" ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสอนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์โดยตรง อีกทั้งยังมีความอุตสาหะในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้ได้ประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป -- นายประยูร ป้องสีดา -- รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานบำรุงรักษารถยนต์ Ebook

฿125.00 ฿89.00

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006) Ebook

฿77.00 ฿77.00

รักรถ เข้าใจรถ Ebook

฿195.00 ฿139.00

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003) Ebook

฿250.00 ฿229.00

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿230.00 ฿169.00

ปัญหารถยนต์ยอดฮิต Ebook

฿195.00 ฿139.00

Tags: งานไฟฟ้ารถยนต์, ebook, bookcaze, งานไฟฟ้า, รถยนต์, se-ed

line