ระบบนิวแมติกส์และรวมวงจร
  • ฿220.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
  • ISBN : 9786160813834
  • Language : thai
  • Number of Pages : 341
  • File Size : 7.91 MB

ระบบนิวแมติกส์และรวมวงจร ระบบนิวแมติกส์ เป็นระบบที่ให้เครื่องจักรทำงานเป็นแบบอัตโนมัติได้ระบบหนึ่งจากหลายๆ ระบบ แต่ระบบนิวแมติกส์มีข้อได้เปรียบกว่าระบบอื่นๆ และการบำรุงรักษาทำได้ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษใดๆ ผู้เขียน ณรงค์ ตันชีวะวงศ์ "ระบบนิวแมติกส์และรวมวงจร" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์ ซึ่งเป็นระบหนึ่งของระบบอัตโนมัติที่ใช้ลมอัดเป็นตัวกลางให้อุปกรณ์ทำงาน ปัจจุบันมีผู้ผลิตจากหลายๆ ประเทศได้พัฒนารูปแบบและอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างเครื่องจักรและสามารถเลือกใช้รูปแบบและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์ของตนเอง ในเล่มคุณจะได้รู้จักกับระบบการทำลมอัด อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ ระบบนิวแมติกส์ที่เป็นโมดูล สุญญากาศในระบบนิวแมติกส์ อุปกรณ์ควบคุมนิวแมติกส์ และวงจรนิวแมติกส์ ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย บทสรุปชัดเจน และแบบฝึกหัดทำสหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องมีความรู้เบื้องต้นของนิวแมติกส์มาบ้างแล้ว สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ระบบการทำลมอัด บทที่ 3 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ บทที่ 4 ระบบนิวแมติกส์ที่เป็นโมดูล บทที่ 5 สุญญากาศในระบบนิวแมติกส์ บทที่ 6 อุปกรณ์ควบคุมนิวแมติกส์ บทที่ 7 วงจรนิวแมติกส์ - แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ในระบบนิวแมติกส์ - เฉลยแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ในระบบนิวแมติกส์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿130.00

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101 Ebook

฿220.00 ฿220.00

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿230.00 ฿160.00

ระบบนิวแมติกส์และรวมวงจร Ebook

฿220.00

Tags: ระบบนิวแมติกส์, รวมวงจร, ebook, bookcaze, se-ed

line