การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)
  • ฿120.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160822065
  • Language : thai
  • Number of Pages : 375
  • File Size : 9.86 MB

การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005) เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพื้นฐานในโรงฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล "การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลพื้นฐานในโรงฝึกปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรม โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอย่างละเอียด ตั้งแต่ชนิดของการบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา การตรวจสอบเครื่องจักรกลพื้นฐาน ระบบต่างๆ ของเครื่องจักกล ตลอดจนการจัดทำประวัติเครื่องจักร การบันทึกการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรกล ระบบการล็อค และการแขวนป้ายเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เนื้อหาในเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากตำรา คู่มือเครื่องจักร แผ่นพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทำงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การสอนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และการเป็นวิทยากรบรรยายงานบำรุงรักษาให้กับสถานประกอบการต่างๆ โดยผ่านการอบรมงานบำรุงรักษาจากต่างประเทศ ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างหลากหลาย พร้อมกิจกรรมและแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น สารบัญ บทที่ 1 การบำรุงรักษา บทที่ 2 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม บทที่ 3 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) บทที่ 4 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) บทที่ 5 การหล่อลื่น (Lubrication) บทที่ 6 การขันแน่นปรับแต่ง และการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลพื้นฐาน (Tightening and Basic Machinery Maintenance Inspection) บทที่ 7 ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวเมติกส์ และระบบไฟฟ้า (Hydraulics Pneumatics System and Electrical System) บทที่ 8 การจัดทำประวัติเครื่องจักรกล การบันทึกการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบการล็อคและแขวนป้าย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
Efficacy of Maintenance สัมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา Ebook

฿690.00 ฿480.00

Tags: การบำรุงรักษา, อุตสาหกรรม, จักรกล, ebook, bookcaze, se-ed

line