ประมวลความรู้เตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน
  • ฿220.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ
  • ISBN : 9786160821860
  • Language : thai
  • Number of Pages : 326
  • File Size : 4.26 MB

ประมวลความรู้เตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยา) ผู้เขียน ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ "ประมวลความรู้เตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน" เล่มนี้ จะมาช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบข้าราชการพลเรือนให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยา) แนวข้อสอบภาคสนามประกอบด้วย ปรัชญา แนวคิดพื้นฐานหลักการกระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน แนวความคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน หลักการดำเนินงานพัฒนาชุมชนน กระบวนการทางการพัฒนา สรุปสาระสำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับในภารกิจการปฏิบัติราชการสำหรับใช้ในการสอบแข่งขันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สารบัญ แนะนำเนื้อหาหลักสูตรการสอบ ส่วนที่ 1 ปรัชญา แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับส่วนราชการและตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม - เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 - เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 - เจาะแนวข้อสอบ ชุดที่ 3 - ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ/สตรีอาสา - กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง - แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป - แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบระเบียบฯ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - แนวข้อสอบระเบียบฯ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล Ebook

฿200.00 ฿140.00

Tags: คู่มือสอบราชการทั่วไป, คู่มือเตรียมสอบ, กรมการพัฒนาชุมชน, ebook, bookcaze, se-ed

line