คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ฿200.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ
  • ISBN : 9786160821884
  • Language : thai
  • Number of Pages : 314
  • File Size : 8.38 MB

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และแนวข้อสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้เขียน ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ "คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้อ่านประกอบในการเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัด ก.พ. กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนการสอบแข่งขันของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนต่างๆ โดยมีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมทั้งหมดสำหรับการสอบแข่งขันในตำแหน่ง ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี หลักกการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ พ.ร.บ./ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการสอบอย่างละเอียด เจาะลึก ครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบที่ใช้สอบส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล ฯลฯ) เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมให้มีความมั่นในในการสอบมากยิ่งขึ้น สารบัญ ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและความรู้ทั่วไป บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 2 การออกแบบและวิเคราะห์งาน บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 4 การสรรหาบุคลากร บทที่ 5 การคัดเลือกและการสัมภาษณ์ บทที่ 6 การปฐมนิเทศและการบรรจุ บทที่ 7 การอบรมและการพัฒนา บทที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน บทที่ 9 การบริหารค่าตอบแทน บทที่ 10 สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน Ebook

฿280.00 ฿199.00

สอบครูผู้ช่วยวิชาเอกการศึกษาพิเศษ Ebook

฿270.00 ฿249.00

ประมวลความรู้เตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักพัฒนาชุมชน Ebook

฿220.00 ฿159.00

Tags: คู่มือเตรียมสอบ, ตำแหน่ง, นักทรัพยากรบุคคล, นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ebook, bookcaze, se-ed

line