คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม
  • ISBN : 9786160825950
  • Language : thai
  • Number of Pages : 285
  • File Size : 9.34 MB

มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน ผู้เขียน ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน ทั้งการแข่งขันทางด้านการตลาดและด้านเศรษฐกิจ โดยจะอธิบายเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) ภาษาซี การออกแบบและควบคุมการทำงาน Input/Output Port, การควบคุม Stepping Motor, การควบคุม DC Motor, การควบคุม DC Servo Motor และการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเสริมภาคผนวกด้วยชุดเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานควบคุมในแต่ละส่วน เหมาะสำหรับนักศึกษาได้ใช้เรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้สนใจในงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ สารบัญ บทที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ บทที่ 2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมด้วยภาษาซี บทที่ 3 การใช้โปรแกรม uvision 2 บทที่ 4 การออกแบบการทำงานของ input/output ports บทที่ 5 การควบคุม Stepping Motor บทที่ 6 การควบคุม DC Motor บทที่ 7 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การควบคุมคุณภาพ Quality Control Ebook

฿275.00 ฿190.00

คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ : Robot Ebook

฿350.00 ฿249.00

Tags: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, Microcontroller, bookcaze, se-ed, textbook, คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

line