คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ : Robot
  • ฿350.00
  • ฿249.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม
  • ISBN : 9786160826018
  • Language : thai
  • Number of Pages : 448
  • File Size : 23.23 MB

คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ : Robot เนื้อหาภายในเล่มได้อธิบายให้ครอบคลุมเรื่องดังกล่าวไว้ เริ่มตั้งแต่ ชนิดของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ในระบบหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย PLC และโครงงาน ผู้เขียน ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม "คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ : Robot" เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อเรียนรู้ระบบการควบคุมหุ่นยนต์หรือสมองของหุ่นยนต์ ให้มีการแข่งขันและพัฒนาทันกับโลกปัจจุบัน โดยจะเริ่มต้นอธิบายตั้งแต่ชนิดของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ในระบบหุ่นยนต์ ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย PLC และโครงงานการสร้างชุดจำลองรถไฟฟ้า โดยในเล่มได้นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งช่างเครื่องกล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้สนใจในงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สารบัญ บทที่ 1 หุ่นยนต์ (Robot) บทที่ 2 อุปกรณฺ์ในระบบหุ่นยนต์ (Working Element in Robot System) บทที่ 3 ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ (Software Control Robot) บทที่ 4 การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Robot Control by Computer) บทที่ 5 การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย PLC (Robot Control by PLC) บทที่ 6 การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Robot Control by Microcontroller) บทที่ 7 โครงงาน (Project)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
Industrial Robotics Mechatronics Applications Ebook

฿420.00 ฿379.00

คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: Software Control Robot, ebook, bookcaze, se-ed, คัมภีร์การใช้งาน หุ่นยนต์ : Robot, Robot Control

line