คัมภีร์การใช้งาน ระบบไฮดรอลิกส์ : Hydraulics System
  • ฿300.00
  • ฿219.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม
  • ISBN : 9786160826025
  • Language : thai
  • Number of Pages : 383
  • File Size : 12.16 MB

คัมภีร์การใช้งาน ระบบไฮดรอลิกส์ : Hydraulics System ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic System) ที่ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของอุตสาหกรรม ผู้เขียน ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม กล่าวถึงระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic System) ที่ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เช่น ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม (Industrial Hydraulic) ไฮดรอลิกส์โมบาย (Mobile Hydraulic) อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน (Offshore Industry) เพื่อให้ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการควบคุมให้เกิดความดัน ความเร็ว กำลัง และการส่งถ่ายกำลังที่สูงได้ อีกทั้งระบบไฮดรอลิกส์ยังมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีด้วย ซึ่งจะเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยน้ำมัน ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ หรือ PLC และระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และตัวอย่างโครงงานการสร้างชุดเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ (ขนาดเล็ก) ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาอีกด้วย ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง สารบัญ บทที่ 1 ระบบไฮดรอลิกส์ บทที่ 2 อุปกรณ์ทำงานในระบบไฮดรอลิกส์ บทที่ 3 วาลว์และอุุปกรณ์ควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ บทที่ 4 วงจรไฮดรอลิกส์ บทที่ 5 วงจรไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า บทที่ 6 PLC และการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม บทที่ 7 ระบบพรอพอร์ชันนัลไฮดรอลิกส์ บทที่ 8 การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ บทที่ 9 โครงงาน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า Ebook

฿250.00 ฿175.00

การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Ebook

฿300.00 ฿279.00

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ Ebook

฿285.00 ฿199.00

คัมภีร์การใช้งาน ระบบไฮดรอลิกส์ : Hydraulics System Ebook

฿300.00 ฿219.00

Tags: คัมภีร์การใช้งาน ระบบไฮดรอลิกส์ : Hydraulics System, ระบบไฮดรอลิกส์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ebook, bookcaze, se-ed

line