พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ฿250.00
  • ฿219.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ,วันเพ็ญ เหลืองอรุณ
  • ISBN : 9786160834211
  • Language : thai
  • Number of Pages : 337
  • File Size : 18.40 MB

พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนำความรู้ไปใช้สอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ นักเรียนและนักศึกษายังสามารถนำข้อมูลไปใช้ ในการอ้างอิงทำรายงาน หรืออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ ผู้เขียน ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ,วันเพ็ญ เหลืองอรุณ "พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย" เป็นหนังสือที่ใช้ในการสอนวรรณคดี เนื่องจากครูมีความจำเป็นที่จะต้องทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปใช้สอนได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน อันจะทำให้นักเรียนมีความทราบซึ้ง ประทับใจ และรู้สึกว่าวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ให้อะไรหลายๆ อย่าง และเป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนำความรู้ไปใช้สอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ นักเรียนและนักศึกษายังสามารถนำข้อมูลไปใช้ ในการอ้างอิงทำรายงาน หรืออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ อันจะทำให้นักเรียนและนักศึกษา เกิดแนวความคิดในการนำไปศึกษาต่อในระดับสูงได้ สารบัญ 1. บทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจาริยคุณ 2. อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 3. นิทานเวตาล เรื่องที่ 10 4. นิราศนรินทร์ 5. หัวใจชายหนุ่ม 6. ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 7. มงคลสูตรคำฉันท์ 8. มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก 9. มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มัทรี 10. ลิลิตตะเลงพ่าย 11. มัทนะพาธา 12. คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ 13. โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมียน 14. ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา 15. สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 16. กาพย์เห่เรือ 17. สามัคคีเภทคำฉันท์ 18. ไตรภูมิพระร่วง 19. ขัตติยะพันธกรณี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Ebook

฿250.00 ฿219.00

Tags: พินิจวรรณคดี, แบบเรียน, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ebook, bookcaze, se-ed, วรรณคดี

line