พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ฿250.00
  • ฿219.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ,วันเพ็ญ เหลืองอรุณ
  • ISBN : 9786160834921
  • Language : thai
  • Number of Pages : 322
  • File Size : 15.01 MB

พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนำความรู้ไปใช้สอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นักเรียนยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงทำรายงาน หรืออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ ผู้เขียน ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ,วันเพ็ญ เหลืองอรุณ "พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น" ผู้เขียนได้นำเอาวรรณคดีที่ปรากฏอยู่ใน หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 22 เรื่อง ซึ่งเป็นวรรณคดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เรียน เป็นหนังสือค้นคว้าสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอ่าน สำหรับเตรียมการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากในการสอนวรรณคดี ครูมีความจำเป็นที่จะต้องทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปใช้สอนได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน อันจะทำให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้ง ประทับใจ และรู้สึกว่าวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ให้อะไรหลายๆ อย่าง นอกจากนี้นักเรียนและนักศึกษายังสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงทำรายงาน หรืออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ อันจะทำให้นักเรียนและนักศึกษาเกิดแนวความคิดในการนำไปศึกษาต่อในระดับสูงได้ สารบัญ 1. นิราศภูเขาทอง 2. โคลงโลกนิติ 3. สุภาษิตพระร่วง 4. กาพย์พระไชยสุริยา 5. ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา 6. กาพย์แห่งชมเครื่องคาวหวาน 7. นิทานพื้นบ้าน 8. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พระสุริโยทัยขาดคอช้าง 9. โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ตอน พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต 10. บทเสภาสามัคคีเสวก 11. ศิลาจารึกหลักที่ 1 12. รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก 13. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 14. โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ 15. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 16. โคลงสุภาษิตอีศปปกรณำ 17. กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 18. บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก 19. นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร 20. พระบรมราโชวาท 21. อิศรญาณภาษิต 22. บทพากย์เอราวัณ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Ebook

฿250.00 ฿219.00

พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Ebook

฿250.00 ฿219.00

Tags: มัธยมศึกษาตอนต้น, ebook, bookcaze, se-ed, พินิจวรรณคดี, แบบเรียน

line