งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ สอศ 2101-2111
  • ฿195.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160843589
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 338
  • File Size : 23.81 MB

"งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์" เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และสาขาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556 และเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องและสนใจในเรื่องงานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ โดยเนื้อหาในเล่มได้กล่าวถึงหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติในการซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีรูปประกอบ ทำให้ง่ายต่อการศึกษาในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และสาขาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556 "บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ บทที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานซ่อมตัวถังรถยนต์ บทที่ 3 โครงสร้างตัวถังรถยนต์ บทที่ 4 ผลจากการชนและการดึงตัวถังรถยนต์ บทที่ 5 การซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ บทที่ 6 การเชื่อมตัวถังรถยนต์ บทที่ 7 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมสีรถยนต์ บทที่ 8 ปืนพ่นสี บทที่ 9 การเตรียมผิวงาน บทที่ 10 การเทียบสีรถยนต์ ฯลฯ"

Write a review

Please login or register to review

Tags: รถยนต์, การซ่อมและบำรุงรักษา, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา

line