การเขียนโปรแกรมด้วย Python ฉบับพื้นฐาน
  • ฿299.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บัญชา ปะสีละเตสัง
  • ISBN : 9786160845170
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 450
  • File Size : 28.43 MB

ไพธอน (Python) เป็นหนึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนผู้ใช้งานสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากลักษณะโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน เรียนรู้ง่าย และความสามารถอันโดดเด่นในอีกหลาย ๆ ด้าน ซึ่งนอกจากจะเหมาะกับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมแล้ว ไพธอนยังเป็นภาษาที่ถูกนำไปใช้ในงานแขนงต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น Data Science, Machine Learning, AI, Web Application, Graphics และ Game เป็นต้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด พร้อมตัวอย่างประกอบอีกเป็นจำนวนมากเพื่อเสริมความเข้าใจ โดยใช้เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Visual Studio Code ร่วมกับ Jupyter Notebook ซึ่งผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนตั้งเเต่ขั้นพื้นฐาน จัดเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เน้นการใช้รูปภาพประกอบคำอธิบาย และมีตัวอย่างโค้ดที่หลากหลายรูปแบบ สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง บทที่ 1 Python, VS Code และ Jupyter บทที่ 2 พื้นฐานการเขียนโค้ด Python บทที่ 3 ข้อมูลตัวเลขและการคำนวณ บทที่ 4 การเปรียบเทียบและกำหนดเงื่อนไข บทที่ 5 การทำซ้ำแบบวนรอบ บทที่ 6 รวมตัวอย่างโค้ดเพิ่มเติม ชุดที่ 1 บทที่ 7 โครงสร้างข้อมูลแบบรายการ บทที่ 8 การใช้สตริงเพิ่มเติม บทที่ 9 ข้อมูลประเภทวันเวลา บทที่ 10 การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน บทที่ 11 รวมตัวอย่างโค้ดเพิ่มเติม ชุดที่ 2 บทที่ 12 การป้องกันข้อผิดพลาด บทที่ 13 การอ่านและเขียนไฟล์ บทที่ 14 การสร้างคลาสและโมดูล บทที่ 15 การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (1) บทที่ 16 การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (2) บทที่ 17 รวมตัวอย่างโค้ดเพิ่มเติม ชุดที่ (3) บทที่ 18 จัดการฐานข้อมูลด้วย Python (1) บทที่ 19 จัดการฐานข้อมูลด้วย Python (2) บทที่ 20 รวมตัวอย่างโค้ดเพิ่มเติม ชุดที่ 4

Write a review

Please login or register to review

Tags: การพัฒนาโปรแกรมด้วย Python ฉบับพื้นฐาน, การเขียนโปรแกรม, Python

line