กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น สอศ 20121-2010
  • ฿94.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เอกชัย รัตนโน
  • ISBN : 9786160845224
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 240
  • File Size : 21.38 MB

หนังสือ (สอศ.) กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น รหัสวิชา 20121-2010 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์ รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหา 8 บทเรียนพร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนทุกบทเรียน อีกทั้งหนังสือเล่มนี้นอกจากจะใช้ประกอบการเรียนเเล้ว ยังสามารถเรียนรู้เป็นพื้นฐานเพื่อสอบเข้าในระดับปริญญาตรี ในเรื่องของกลศาสตร์วิศวกรรมได้อีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ บทที่ 1 พื้นฐานฟิสิกส์-กลศาสตร์ บทที่ 2 เวกเตอร์และกฏการเคลื่อนที่ บทที่ 3 การดำเนินการต่อระบบแรง บทที่ 4 สมดุลในระนาบ บทที่ 5 ความเค้นและความเครียด บทที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเเละความเครียด บทที่ 7 เซนทรอยด์และจุดศุนย์ถ่วง บทที่ 8 โมเมนต์อินเนอร์เชีย

Write a review

Please login or register to review

Tags: กลศาสตร์, วิศวกรรม, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

line