พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
  • ฿88.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : กณิกนันต์ บานชื่น, หริลักษณ์ บานชื่น
  • ISBN : 9786160835522
  • Language : thai
  • Number of Pages : 342
  • File Size : 7.72 MB

เนื้อหาโดยสังเขป "พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ" เล่มนี้ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 นำเสนอเกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทยและกีฬาสากล ไปจนถึงเคล็ดลับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และพิเศษด้วยรายละเอียดของกีฬาฟุตซอล นำเสนอเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมสรุปและกิจกรรมท้ายบทเพื่อทบทวนเข้าใจง่าย สารบัญ - แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน บทที่ 1 หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย บทที่ 2 อาหารและโภชนาการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย บทที่ 3 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย บทที่ 4 ความอ้วนกับดัชนีมวลกาย บทที่ 5 หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬา บทที่ 6 เกม กายบริหาร การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา บทที่ 7 ประวัติและความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล บทที่ 8 ทักษะการเคลื่อนที่และการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล บทที่ 9 ทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตซอล บทที่ 10 แผนการเล่นและเทคนิคบางประการในการเล่นกีฬาฟุตซอล บทที่ 11 กติกาการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

Write a review

Please login or register to review
Related Products
อดัมสมิท VS ชาร์ลส์ดาร์วิน Ebook

฿250.00 ฿179.00

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, ebook, พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14