การประกันคุณภาพ
  • ฿250.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. ศุภชัย นาทะพันธ์
  • ISBN : 9786160835423
  • Language : thai
  • Number of Pages : 201
  • File Size : 10.98 MB

เนื้อหาโดยสังเขป รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การประกันคุณภาพ" ซึ่งประกอบไปด้วย วิวัฒนาการของการประกันคุณภาพ การวางแผนคุณภาพให้กับระบบการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามแผน การตรวจประเมินคุณภาพ การบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินการ เพื่อยกระดับของการประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย เข้าใจง่าย ตลอดจนมีอบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และสำหรับวิศวกร ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม สารบัญ บทที่ 1 วิวัฒนาการของการประกันคุณภาพ บทที่ 2 การวางแผนคุณภาพ บทที่ 3 การควบคุมคุณภาพ บทที่ 4 การตรวจประเมินคุณภาพ บทที่ 5 การบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ บทที่ 6 การปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินการ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
แนวข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ฉบับจิ๋วแต่แจ๋ว Ebook

฿199.00

ลงทุนเจ๋งไม่มีเจ๊ง Ebook

฿190.00 ฿139.00

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, ebook, การประกันคุณภาพ

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14