การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
  • ฿250.00
  • ฿229.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, ดร. (Kanyarat Teerathanachaiyakun, Dr.)
  • ISBN : 9786160833993
  • Language : thai
  • Number of Pages : 353
  • File Size : 4.51 MB

เนื้อหาโดยสังเขป "การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยมีเนื้อหาที่ทันมัย เหมาะสม และสอบคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ผู้เขียนได้เรียบเรียงและจัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การบริหารเงินทุนและการระดมทุน ไปจนถึงวิเคราะห์แนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ บทที่ 2 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ บทที่ 4 การสร้างธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ บทที่ 5 การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ บทที่ 6 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 7 ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้ประกอบการ บทที่ 8 การเขียนแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ บทที่ 9 การบริหารเงินทุนและการระดมทุน บทที่ 10 การเตรียมการเพื่อการเจริญเติบโต ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
องค์การและการจัดการ Ebook

฿285.00 ฿229.00

ลงทุนเจ๋งไม่มีเจ๊ง Ebook

฿190.00 ฿139.00

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, ebook, การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14