งานเทคนิคพื้นฐาน
  • ฿195.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ไทรทอง เรืองจำรัส
  • ISBN : 9786160828418
  • Language : thai
  • Number of Pages : 281
  • File Size : 32.37 MB

งานเทคนิคพื้นฐาน รหัสวิชา 3100-0001" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาแบ่งออกเป็น 11 บท ประกอบด้วยความปลอดภัยทั่วไป เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น เครื่องมือวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ (Layout) งานตะไบ งานเลื่อย งานกลึง งานลับคม งานเจาะ งานทำเกลียวด้วยมือ และงานประกอบ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปท้ายบท ใบงาน และแนวข้อสอบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน บทที่ 2 เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น บทที่ 3 งานวัดและตรวจสอบ บทที่ 4 งานร่างแบบ บทที่ 5 งานตะไบ บทที่ 6 งานเลื่อย บทที่ 7 งานกลึง บทที่ 8 งานลับคมตัด บทที่ 9 งานเจาะ บทที่ 10 งานทำเกลียวด้วยมือ บทที่ 11 งานประกอบ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานวัดละเอียด Ebook

฿195.00 ฿139.00

การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: งานเทคนิคพื้นฐาน, se-ed, ซีเอ็ด, ebook

line