งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม
  • ฿250.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160831067
  • Language : thai
  • Number of Pages : 417
  • File Size : 27.63 MB

"งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม รหัสวิชา 3111-2005" เล่มนี้ เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องงานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม สารบัญ บทที่ 1 การบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) บทที่ 2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) บทที่ 3 การหล่อลื่น (Lubrication) บทที่ 4 พื้นฐาน 6 ทักษะ (6 Basics) บทที่ 5 ทักษะพื้นฐานเพิ่มเติม 6 ทักษะ งานสวมด้วยพิกัดความเผื่อ (Tolerance & Fit) และงานสเกตซ์แบบงาน (Free Hand Sketching) บทที่ 6 นิวเมติกส์ (Pneumatics) บทที่ 7 พื้นฐานงานเชื่อมประสานโลหะ (Basic Welding)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานวัดละเอียด Ebook

฿195.00 ฿139.00

สถิติสำหรับวิศวกร Ebook

฿250.00 ฿179.00

Tags: งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม, se-ed, ซีเอ็ด, ebook

line