คัมภีร์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
  • ฿280.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม
  • ISBN : 9786160830312
  • Language : thai
  • Number of Pages : 377
  • File Size : 9.97 MB

เนื้อหาโดยสังเขป "คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Control System) ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robotics) เพื่อให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับโลกปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงทางด้านการตลาดและระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industrial 4.0) โดยจะเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino (อ่านว่า อา-ดู-อิ-โน่) การควบคุมการทำงานของอินพุตและเอาต์พุต การควบคุมมอเตอร์อุตสาหกรรม เซ็นเซอร์ และระบบอัจฉริยะ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน และจบด้วยโครงงาน เหมาะกับผู้ที่ศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รวมถึงวิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้สนใจในงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ สารบัญ บทที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino บทที่ 2 การควบคุมการทำงานของอินพุทและเอาต์พุท บทที่ 3 การควบคุมมอเตอร์อุตสาหกรรม บทที่ 4 เซ็นเซอร์และระบบอัจฉริยะ บทที่ 5 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน บทที่ 6 โครงงาน (Project)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานวัดละเอียด Ebook

฿195.00 ฿139.00

การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ Ebook

฿185.00 ฿130.00

คัมภีร์การใช้งาน พีแอลซี เบคฮอฟฟ์ : PLC Beckhoff Ebook

฿250.00 ฿179.00

Tags: คัมภีร์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์, se-ed, ซีเอ็ด, ebook

line