โคตรเซียนฟิสิกส์โควตา เล่ม 1
  • ฿250.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ไพบูลย์ เลิศศรี
  • ISBN : 9786160825769
  • Language : thai
  • Number of Pages : 234
  • File Size : 23.37 MB

เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือเล่มนี้เป็นรูปแบบของหนังสือฟิสิกส์แนวใหม่ ประกอบด้วย แนวโจทย์ข้อสอบโควตาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาคใช้สอบจริงในปีที่ผ่านๆ มาจนถึงปัจจุบัน มีโจทย์ตัวอย่างข้อสอบจากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง สอดคล้องเนื้อหาอย่างครบถ้วนกับหัวข้อในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีเฉลยข้อสอบด้วยแนวเทคนิคโดยวิธีคิดแบบพื้นฐาน และวิธีคิดลัด อย่างเข้าใจง่ายหลากหลายวิธี พร้อมทั้งแบบทดสอบฝึกฝนเพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการทำโจทย์ข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนสามารถนำเอาเทคนิคไปใช้ทำข้อสอบได้อย่างเข้าใจ เพื่อที่จะทำคะแนนสอบในวิชาฟิสิกส์ของการสอบโควตา หรือสอบเข้าตรงของมหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาค หรือการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบันอื่นๆ สารบัญ เทคนิคคิดลัดชุดที่ 1 วัตถุผูกติดกันด้วยเชือก...ในแนวราบ เทคนิคคิดลัดชุดที่ 2 วัตถุวางชิดติดกัน...ในแนวราบ เทคนิคคิดลัดชุดที่ 3 เปรียบเทียบสปริง เทคนิคคิดลัดชุดที่ 4 เปรียบเทียบลูกตุ้ม เทคนิคคิดลัดชุดที่ 5 การชนพบ, สวน แบบที่ 1 ปาวัตถุสวนกัน เทคนิคคิดลัดชุดที่ 6 การชนพบ, สวน แบบที่ 2 ปาวัตถุตามกัน เทคนิคคิดลัดชุดที่ 7 การชนพบ, สวน แบบที่ 3 ปาวัตถุขึ้นไปด้วยความเร็วต้นเท่ากัน เทคนิคคิดลัดชุดที่ 8 สมการอัตราการไหล เทคนิคคิดลัดชุดที่ 9 การประยุกต์แบร์นูลลี...ความเร็วของของเหลวที่พุ่งออกจากรูรั่ว เทคนิคคิดลัดชุดที่ 10 แรงลอยตัว จม-ลอย ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม1 Ebook

฿320.00 ฿289.00

เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง Ebook

฿160.00 ฿119.00

สถิติสำหรับวิศวกร Ebook

฿250.00 ฿179.00

สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย Ebook

฿290.00 ฿199.00

โคตรเชียนฟิสิกส์โควตา เล่ม 3 Ebook

฿199.00 ฿139.00

สรุปเข้มเทคนิคพิชิต VOCAB Ebook

฿199.00 ฿139.00

สรุปเข้ม Grammar พาตะลุยโจทย์ Ebook

฿250.00 ฿175.00

สรุปเน้น ๆ ฟิสิกส์ ม.ปลาย Ebook

฿250.00 ฿175.00

สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย พิชิตทุกสนามสอบ Ebook

฿299.00 ฿209.00

โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 2 Ebook

฿199.00 ฿139.00

Tags: โคตรเซียนฟิสิกส์โควตา เล่ม 1, Se-ed, ซีเอ็ด, ebook, ฟิสิกส์

line