คู่มือสอบภาษาอังกฤษภาค ก.ก.พ. และหน่วยราชการอื่นๆ
  • ฿270.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ
  • ISBN : 9786160820306
  • Language : thai
  • Number of Pages : 318
  • File Size : 6.53 MB

เนื้อหาโดยสังเขป "คู่มือสอบภาษาอังกฤษ ภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่นๆ" เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ ก.พ. โดยในปี 2557 นี้ จะเป็นปีแรกที่ ก.พ. มีการสอบภาษาอังกฤษ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงช่วยติวเข้มภาษาอังกฤษให้อย่างเข้มข้น รายละเอียดภายในเล่มจะเป็น 2 ภาค คือ "ภาคที่ 1 ไวยากรณ์ (Grammar)" จะแบ่งเป็น Part of Speech, Tense, Sentence และลายแทง Grammar ส่วน "ภาคที่ 2 (Reading Comprehension)" จะเป็นการอ่านเพื่อความเข้าใจ ได้แก่ การอ่านบทความ การอ่านข่าว และคำศัพท์ที่ควรรู้ โดยในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้เตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น สารบัญ ภาคที่ 1 ไวยากรณ์ (Grammar) Part 1 Part of speech Part 2 Tense Part 3 Sentence Part 4 ลายแทง Grammar ภาคที่ 2 Reading Comprehension Part 1 Reading Comprehension Part 2 Vocabulary Part 3 Reading from The news - เฉลยแบบฝึกหัด คำนิยม คนไทยไม่น้อยเลยที่มีความรู้สึกไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยรู้สึกว่ามีความยากแก่การทำความเข้าใจ แต่จากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผมเห็นว่า ดร. ชูเกียรติ ได้พยายามที่จะเรียบเรียงให้อ่านและเข้าใจง่าย โดยยกตัวอย่างที่ใกล้ตัว จึงน่าจะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจได้ไม่ยาก ศ.ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ (ราชบัณฑิต)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กุญแจไขภาค ก. (ก.พ.) และหน่วยราชการอื่นๆ Ebook

฿250.00 ฿179.00

เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่น Ebook

฿350.00 ฿245.00

แนวข้อสอบ 7 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ Ebook

฿199.00 ฿139.00

คู่มือสอบธนาคารของรัฐและเอกชน Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, คู่มือสอบภาษาอังกฤษภาค ก.ก.พ. และหน่วยราชการอื่นๆ

line