การบัญชีห้างหุ้นส่วน
  • ฿160.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
  • ISBN : 9786160811656
  • Language : thai
  • Number of Pages : 178
  • File Size : 2.81 MB

อธิบายรายละเอียดตั้งแต่ลักษณะของห้างหุ้นส่วนให้รู้เป็นเบื้องต้นของการดำเนินงาน จากนั้นจะเข้าสู่หลักการทางบัญชี การบันทึกรายการเปิดบัญชี การบันทึกรายการแบ่งผลกำไรขาดทุนงบการเงินห้างหุ้นส่วนตามกฎหมาย หุ้นส่วนลาดออกหรือถึงแก่กรรม การรับหุ้นส่วนใหม่ และการเลิกห้างและชำระบัญชี เหมาะสำหรับผู้เรียนรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น สารบัญ บทที่ 1 เริ่มต้นทำธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน บทที่ 2 การบันทึกรายการเปิดบัญชีห้างหุ้นส่วน บทที่ 3 การคำนวณแบ่งผลกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน บทที่ 4 งบการเงินห้างหุ้นส่วน บทที่ 5 หุ้นส่วนลาออกหรือถึงแก่กรรม บทที่ 6 การรับหุ้นส่วนใหม่ บทที่ 7 การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีเบื้องต้น 2 Ebook

฿175.00 ฿175.00

การบัญชีบริหาร Ebook

฿190.00 ฿135.00

การบัญชีชั้นสูง 1 Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: การบัญชีห้างหุ้นส่วน, การบัญชี, ebook, bookcaze, se-ed

line