การบัญชีบริหาร
  • ฿230.00
  • ฿169.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
  • ISBN : 9786160811663
  • Language : thai
  • Number of Pages : 352
  • File Size : 5.62 MB

เรียบเรียงเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาบัญชีบริหาร โดยหัวข้อเนื้อหานั้นจะแบ่งเป็น 12 หัวข้อ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร งบประมาณ การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ระบบต้นทุนมาตรฐานและงบประมาณยืดหยุ่น การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และต้นทุนฐานกิจกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการดำเนินงาน และการตัดสินใจในเชิงธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของการบริหารการดำเนินงานได้ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหาร บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน บทที่ 3 พฤติกรรมของต้นทุนและการประมาณการต้นทุน บทที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร บทที่ 5 งบประมาณ บทที่ 6 การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ บทที่ 7 ระบบต้นทุนมาตราฐานเเละงบประมาณยืดหยุ่น บทที่ 8 การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ บทที่ 9 การวิเคราะห์การลงทุน บทที่ 10 งบกระเเสเงินสด บทที่ 11 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน บทที่ 12 การปันส่วนต้นทุนเเละต้นทุนฐานกิจกรรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีเพื่อการจัดการ Ebook

฿185.00 ฿110.50

การบัญชีชั้นสูง 1 Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: การบริหาร, การบัญชี, ebook, bookcaze, se-ed, การบัญชีบริหาร

line