การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
  • ฿185.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุธี ขวัญเงิน
  • ISBN : 9789742121591
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 229
  • File Size : 2.81 MB

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ การสอน การค้นคว้า และการทำงานของผู้เขียน ดดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือเรียนสำหรับการศึกษาวิชาการจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านการปฏิบัติการ การบริหารการผลิต การบริหารการดำเนินงานและการผลิต หรือการบริหารอุตสาหกรรม สำหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สร้างความเข้าใจพื้นฐานในการจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการให้แก่ผู้อ่าน เพื่อให้เกิดความรู้และแยวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ Ebook

฿185.00 ฿129.00

กรรมวิธีการผลิต Ebook

฿140.00 ฿99.00

กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007) Ebook

฿96.00

Tags: การจัดการ, การบริหารธุรกิจ, การผลิต, ebook, bookcaze, se-ed

line