การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม
  • ฿160.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. ธารีทิพย์ ทากิ
  • ISBN : 9786160802166
  • Language : thai
  • Number of Pages : 172
  • File Size : 3.51 MB

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม ผู้เขียน ผศ. ธารีทิพย์ ทากิ รวมหลักการจัดการและการปฏิบัติงานในขอบข่ายของงานการบริการส่วนหน้า อีกทั้งยังคลอบคลุมเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเอาไว้ในรูปของบทเรียนพรอบรูปประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของงานบริการสส่วนหน้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย สารบัญ บทที่1 อุตสาหกรรมโรงแรม บทที่2 ประเเภทและชนิดของโรงแรม บทที่3 ห้องพัก บทที่4 โครงสร้างองค์กร บทที่5 แผนกบริการส่วนหน้า บทที่6 ส่วนสำรองห้องพัก บทที่7 กรระบววนการเข้าพัก บทที่8 การบริการระหว่างการพัก บทที่9 บัญชีผู้เข้าพัก บทที่10 กรระบวนการคืนห้องพัก บทที่11 ผูตรวจสอบบัญชีภาคค่ำ บทที่12 การประสานงานกับองค์กรและตัวแทนนำเที่ยว

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ Ebook

฿250.00 ฿148.75

การโรงแรม Ebook

฿160.00 ฿119.00

Tags: ลูกค้า, การบริการ, ธุรกิจโรงแรม, โรงแรม, se-ed, การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14