สู่สุดยอดSMEsเส้นทางแห่งความสำเร็จ
  • ฿160.00
  • ฿115.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
  • ISBN : 9742120137
  • Language : thai
  • Number of Pages : 238
  • File Size : 14.60 MB

ไม่เน้นเสนอแนวความคิดจากต่างประเทศในแนวเดียวกับหนังสือทางด้านบริหารธุรกิจ ซึ่งมีให้เลือกอย่างมากมายในขณะนี้ แต่มุ่งที่จะเป็นสื่อที่ประมวลแนวทางที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จจากปากคำของผู้ประกอบการหรือนักบริหารคนไทยล้วน หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประสบการณ์ความสำเร็จของผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ ได้แก่ บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์(MK สุกี้) บริษัทซีอาร์ซี ครีเอชั่น(ฟลายนาว) กลุ่มบริษัทตะวันออกโพลีเมอร์(แอโรไลเนอร์) กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย พร้อมทั้งกรณีตัวอย่าง 20 กิจการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจโดยทั่วไปในการนำไปพิจารณาปรับปรุงใช้ประโยชน์ในการริเริ่มหรือการบริหารกิจการธุรกิจของตน สารบัญ บทนำ ความสำเร็จของ SMEs : ความคิดจากประสบการณ์จากคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ,คุณภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ,คุณสมชัย ส่งวัฒนาและคุณโชค บูลกุล อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมวิศวการ หัตถกรรม เครื่องหอมและเครื่องสำอาง ข้อมูลเพิ่มเติม บทนำและบทสรุปโดย โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs Ebook

฿150.00 ฿110.00

Tags: SME, ebook, bookcaze, ธุรกิจ, se-ed, อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมพลาสติก, อุตสาหกรรมวิศวการ

line