คิด พูด ทำ รวย
  • ฿98.00
  • ฿70.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศุภกิจ รุ่งโรจน์
  • ISBN : 9742123004
  • Language : thai
  • Number of Pages : 91
  • File Size : 7.27 MB

คิด พูด ทำ รวย ผู้เขียนมองชีวิตแบบง่ายๆ นั่นคือ ทุกชีวิตมีองค์ประกอบอยู่แค่สามส่วนเท่านั้น คือ งาน ครอบครัว และตัวเอง ผู้เขียน ศุภกิจ รุ่งโรจน์ ประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ที่ได้แฝงเทคนิคต่างๆ แบบง่ายๆ แต่ไม่มักง่าย ผู้เขียนมองชีวิตแบบง่ายๆ นั่นคือ ทุกชีวิตมีองค์ประกอบอยู่แค่สามส่วนเท่านั้น คือ งาน ครอบครัว และตัวเอง อะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนแล้วแต่หนีไม่พ้นสามสิ่งนี้ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่จะมีส่วนของงานที่โดดเด่น สารบัญ 1 ตรวจสอบสถานะตัวเอง 2 ใช้สมองคิดให้เป็น 3 แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน 4 ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 5 แนวคิดลูกจ้าง 6 ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ชีวิต 7 เทคนิคการเป็นผู้นำ 8 ชีวิตคือการวางแผน 9 เปิดแนวคิดธุรกิจร้านอาหาร 10 สร้างคุณค่าทุกจังหวะของชีวิต 11 ทำหรือไม่ทำ (Do or Don't) 12 เวลา + พลัง = รวย 13 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน Ebook

฿120.00 ฿84.00

คิดดี มีสุข ทำดี มีทรัพย์ Ebook

฿98.00 ฿70.00

Tags: การพัฒนาตนเอง, ผู้นำ, จิตวิทยา, ประยุกต์ Power of Change, ebook, bookcaze, se-ed

line