108 สิ่ง มิ่งมงคลจีน
  • ฿245.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
  • ISBN : 9786160802180
  • Language : thai
  • Number of Pages : 307
  • File Size : 6.44 MB

108 สิ่ง มิ่งมงคลจีน ทุกๆ สัญลักษณ์มงคลล้วนมีความหมาย และทุกความหมายล้วนมีที่มา ผู้เขียน ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล รวบรวมเรื่องราวอันน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับสัญลักษณ์มงคลต่างๆ ของจีนกว่า 108 สิ่ง พร้อมให้คำอธิบายถึงที่มาและความหมายของสัญลักษณ์มงคลต่างๆ ของจีนโดยสังเขป แยกออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า มีใจความของเนื้อหาที่กระชับ แต่ละเรื่องจบลงในตัวเอง มีขนาดของข้อความไม่เยิ่นเย้อยาวไปหรือสั้นจนเกินไป ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่สนใจก่อนหลังได้ตลอดเวลา สารบัญ ภาคที่ 1 เทพเจ้ามงคล ภาคที่ 2 อักษรมงคล ภาคที่ 3 สถาปัตยกรรมมงคล ภาคที่ 4 สัตว์เทพนิยาย และสัตว์มงคล ภาคที่ 5 เครื่องใช้มงคล ภาคที่ 6 ผลไม้และดอกไม้มงคล

Write a review

Please login or register to review
Related Products
108 สิ่ง มิ่งมงคลจีน Ebook

฿245.00 ฿175.00

108 สัญลักษณ์จีน Ebook

฿220.00 ฿155.00

Tags: ความเชื่อ, จีน, สิ่งมงคล, ebook, bookcaze, se-ed, 108 สิ่ง มิ่งมงคลจีน

line