พูดแล้วรวย
  • ฿155.00
  • ฿110.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สมชาติ กิจยรรยง
  • ISBN : 9789742126018
  • Language : thai
  • Number of Pages : 208
  • File Size : 2.56 MB

พูดแล้วรวย เทคนิคและศิลปะการพูดสร้างยอดขายในธุรกิจเครือข่าย ผู้เขียน สมชาติ กิจยรรยง ในการทำธุรกิจเครือข่ายและขายตรงนั้น การพูดให้คนทั่วไปฟังเพื่อให้เขามาสมัครเป็นดาวน์ไลน์ การพูดเพื่อกระตุ้นลูกทีมให้สร้างผลงาน การพูดในการประชุมนักขาย และการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมนักขายนั้นมีวีธีการพูดที่แตกต่างกันไป การฝึกฝนให้พูดเป็นที่ไม่ใช่แค่พูดได้นั้น จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเทคนิคและหลักการพูดที่ถูกต้อง เพื่อให้พูดได้ตรงใจกับกลุ่มผู้ฟัง หนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงวิธีการพูดให้คนแต่ละกลุ่มฝัง เพราะธุรกิจนี้จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่การใช้คำพูดที่สามารถสื่อสารให้คนฟังแต่ละกลุ่มเข้าใจ และมาสมัครเป็นสมาชิกในทีมเรา สารบัญ 1. นำเข้าสู่การเป็นผู้พูดหรือผู้ถ่ายทอดในหน่วยงาน 2. พัฒนาตนสู่การเป็นผู้ถ่ายทอดในหน่วยงาน 3. ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน 4. ยุทธวิธีเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 5. บุคลิกภาพที่ดีจะชาวย้พิ่มสีสันได้อย่างไร 6. การวางแผนเตรียมการก่อนการถ่ายทอด 7. เทคนิคในการเป็นพิธีกร 8. สื่อเพื่อการถ่ายทอดนั้นสำคัญไฉน 9. หลักการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอด 10. ศิลปะในการสร้างบรรยากาศในการถ่ายทอด ฯลฯ คำนิยม ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่การใช้คำพูดที่สามารถสื่อสารให้คนฟังแต่ละกลุ่มเข้าใจ และมาสมัครเป็นสมาชิกในทีมเรา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
MLM บันไดทองสู่ความสำเร็จ Ebook

฿120.00 ฿85.00

MLM บันไดเพชรสู่ความสำเร็จ Ebook

฿145.00 ฿100.00

รวย 100 ล้าน กับธุรกิจ MLM Ebook

฿150.00 ฿110.00

Tags: การพูด, เทคนิคการขาย, ธุรกิจเครือข่าย, ศิลปะการพูด, ebook, bookcaze, se-ed

line