เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  • ฿215.00
  • ฿150.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9745342173
  • Language : thai
  • Number of Pages : 392
  • File Size : 39.89 MB

เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน พื้นฐานหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชนิดและการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์... ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล บรรจุเนื้อหาพื้นฐานหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชนิดและการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ การคำนวรหาสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ชนิดและการทำงานของระบบจุดระเบิด ชนิดและการทำงานของระบบเชื้อเพลิง ชนิดและการทำงานของระบบหล่อลื่น ชนิดและการทำงานของระบบระบายความร้อน ชนิดและการทำงานของระบบไอเสีย การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือช่างยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ สารบัญ บทที่ 1 หลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน บทที่ 2 การแยกประเภทของเครื่องยนต์ บทที่ 3 โครงสร้างและการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ บทที่ 4 การวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์ บทที่ 5 เชื้อเพลิงและระบบเชื้อเพลิง บทที่ 6 ระบบจุดระเบิด บทที่ 7 ระบบหล่อลื่น บทที่ 8 ระบบระบายความร้อน บทที่ 9 ระบบไอเสีย บทที่ 10 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือช่างยนต์ บทที่ 11 การบำรุงรักษาและการวินิจฉัยข้อข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ภาคผนวก เฉลยแบบฝึกหัด บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น Ebook

฿175.00 ฿110.00

เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน Ebook

฿255.00 ฿180.00

Tags: อาชีวศึกษา, การผลิตวิศวกรรม, เครื่องกล, ebook, bookcaze, se-ed, เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

line