งานควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • ฿195.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160805686
  • Language : thai
  • Number of Pages : 365
  • File Size : 11.16 MB

งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรวบรวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและการปรับแต่งอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ รวบรวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและการปรับแต่งอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบทดสอบสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อการศึกษาในวิชางานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 2 การตรวจสอบระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 3 การวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 4 ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 5 การตรวจสอบระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 6 การวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ คำนิยม หนังสือ "งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์" เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาในวิชางานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้ อีกทั้งยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป -- พิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์ -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Ebook

฿180.00 ฿130.00

Tags: เครื่องยนต์, SE-ED, Textbook, ระบบควบคุม, เครื่องยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, ebook, bookcaze, งานควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

line