งานไฟฟ้ารถยนต์
  • ฿180.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160802975
  • Language : thai
  • Number of Pages : 420
  • File Size : 39.00 MB

งานไฟฟ้ารถยนต์ เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หรือหลักไฟฟ้าเบื้องต้น ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานไฟฟ้ารถยนต์" ครอบคลุมทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระบบประจุไฟฟ้า ระบบอำนวยความสะดวก และเกจหน้าปัดรถยนต์ และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง เหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติของวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ได้เป็นอย่างดี ตรงตามหลักสูตรระดับ ปวช. (รหัสวิชา 2101-1003, 2101-1004, 2101-2101, 2101-2102) ของสำนักงานการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 เครื่องมือวัดไฟฟ้าที่ใช้ในงานไฟฟ้ารถยนต์ บทที่ 2 พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น บทที่ 3 แบตเตอร์รี่ บทที่ 4 ระบบสตาร์ต บทที่ 5 ระบบจุดระเบิด บทที่ 6 ระบบบรรจุไฟฟ้า บทที่ 7 ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือน บทที่ 8 ระบบอำนวยความสะดวก บทที่ 9 เกจวัดบบนแผงหน้าปัด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 Ebook

฿190.00 ฿139.00

เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ภาคทฤษฎี Ebook

฿179.00 ฿130.00

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: ไฟฟ้า, ช่างยนต์อาชีวศึกษา, เครื่องยนต์, รถยนต์, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14