การทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
  • ฿160.00
  • ฿120.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. มนัส อนุศิริ
  • ISBN : 9786160804290
  • Language : thai
  • Number of Pages : 262
  • File Size : 37.82 MB

ทฤษฎีและปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา แนะนำการทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา ผู้เขียน รศ. มนัส อนุศิริ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะการทดสอบกลสมบัติของวัสดุทางกลที่เกี่ยวกับการกระทำของแรง และคุณสมบัติของวัสดุทางกายภาพ อันได้แก่ เหล็กเสริมคอนกรีต ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง อิฐ ไม้ คอนกรีต และแอสฟัลต์ ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และช่างโยธา และระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การทดสอบกลสมบัติของเหล็ก บทที่ 3 การทดสอบกลสมบัติของลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง บทที่ 4 การทดสอบคุณสมบัติและกลสมบัติของอิฐ บทที่ 5 การทดสอบคุณสมบัติและกลสมบัติของไม้แปรรูป บทที่ 6 การทดสอบกลสมบัติของคอนกรีต บทที่ 7 แอสฟัลต์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต Ebook

฿350.00 ฿240.00

สถิติวิศวกรรม : Engineering Statistics Ebook

฿220.00 ฿154.00

คณิตศาสตร์ช่างโยธา Ebook

฿72.00

Tags: ช่าง, การทดสอบ, วัสดุ, วิศวกรรมโยธา, วัสดุทางกล, วัสดุทางกายภาพ, ebook, bookcaze, se-ed, การทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา

line