หลักการตลาด
  • ฿185.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ, ดร. ฐิตินันท์ วารีวนิช
  • ISBN : 9789742127497
  • Language : thai
  • Number of Pages : 239
  • File Size : 6.02 MB

หลักการตลาด พื้นฐานทางลักษณะแนวคิด และกระบวนการทางการตลาด การวิเคราะห์สถาณการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ส่วนประสมทา ผู้เขียน ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ, ดร. ฐิตินันท์ วารีวนิช ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจพื้นฐานของการตลาด ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจทั่วไปได้ และเป็นความรู้พื้นฐานด้านการตลาดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจทุกสาขา เนื่องจากประกอบด้วยเนื้อหาด้านการตลาดที่ต้องศึกษาอย่างครบถ้วน สารบัญ บทที่ 1 ลักษณะและแนวคิดทั่วไปทางการตลาด บทที่ 2 การวิเคราะห์สถาณการณ์ทางการตลาด บทที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาด บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค บทที่ 6 การบริหารผลิตภัณฑ์ บทที่ 7 การตั้งราคา บทที่ 8 ช่องทางการจำหน่าย บทที่ 9 การส่งเสริมการตลาด บทที่ 10 การปฏิบัติและการควบคุมทางการตลาด ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจพื้นฐานของการตลาด ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจทั่วไปได้ และเป็นความรู้พื้นฐานด้านการตลาดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจทุกสาขา เนื่องจากประกอบด้วยเนื้อหาด้านการตลาดที่ต้องศึกษาอย่างครบถ้วน กิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นักการเมื่องเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากประชาชน ช่วยให้ธุรกิจเกิดใหม่เป็นที่รู้จักแก้ผู้คน และจะช่วยให้อีกหลากหลายผู้คนได้รับประโยชน์อีกมากมายจากการรู้จักปรับใช้การตลาดอย่างเหมาะสมจุดเด่น ผู้เขียน “ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ” เป็นผู้เขียนที่มีชื่อเสียง และเขียนหนังสือบริหารธุรกิจประกอบการเรียนมาแล้วหลายเล่ม เช่น การจัดการและการตลาดบริการ การบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การเงินธุรกิจ : Business Finance Ebook

฿220.00

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management Ebook

฿250.00 ฿179.00

49 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ Ebook

฿160.00 ฿110.00

Tags: การบริหารธุรกิจ, ผู้บริโภค, การบริหาร, การตลาด, ebook, bookcaze, se-ed, หลักการตลาด

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14