การจัดการและการตลาดบริการ
  • ฿175.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ
  • ISBN : 9742123659
  • Language : thai
  • Number of Pages : 234
  • File Size : 6.44 MB

การจัดการและการตลาดบริการ ฉบับปรับปรุง กระบวนการบริหารการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ โครงสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ กลยุทธ์การตั้งราคาและบริหารผลผลิตเพื่อกำไรสูงสุด การขยายศักยภาพในการส่ ผู้เขียน ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ ความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจซึ่งผู้บริหารการตลาดจะต้องทำงานด้วยความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ประการสำคัญ การศึกษาการตลาดบริการไม่ใช่แค่การเรียนรู้และประยุกต์หลักการตลาดกับธุรกิจประการต่างๆ เท่านั้น วัตถุประสงค์สำคัญของการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแค่ต้องการให้เป็นตำราด้านการบริหารการตลาดสำหรับธุรกิจและนำไปปรับใช้ในการบริหารและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการทุกประเภทได้จริง สารบัญ บทที่ 1 การตลาดบริการ บทที่ 2 พฤติกรรมลูกค้าในตลาดบริการ บทที่ 3 กลยุทธ์ในการเลื่อกตลาด บทที่ 4 องค์ประกอบของความสำเร็จของการตลาดบริการ บทที่ 5 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บริการ บทที่ 6 การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ บทที่ 7 การตั้งราคาบริการ บทที่ 8 กระบวนการตั้งราคาบริการ บทที่ 9 การส่งมอบบริการสำหรับธุรกิจบริการ บทที่ 10 การส่งเสริมการตลาดและการติดต่อสื่อสารทางการตลาด บทที่ 11 การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า บทที่ 12 การจัดการประสิทธิภาพและคุณภาพ บทที่ 13 การสร้างตราผลิตภัณฑ์ บทที่ 14 การตลาดสัมพันธภาพ บทที่ 15 การบริการแถวคอย บทที่ 16 การบริหารอุปสงค์และศักยภาพการบริการ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารช่องทางการตลาด Ebook

฿190.00 ฿118.15

จักรวาลมาร์เก็ตติ้ง Ebook

฿100.00 ฿70.00

การบริหารมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ Ebook

฿170.00 ฿120.00

Tags: ธุรกิจ, บริการกลยุทธ์, การตลาด, การบริหาร, การตลาด, ebook, bookcaze, se-ed, การจัดการและการตลาดบริการ

line