งานฉีดพลาสติก
  • ฿165.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม
  • ISBN : 9745128805
  • Language : thai
  • Number of Pages : 256
  • File Size : 44.61 MB

งานฉีดพลาสติก เหมาะสมกับบุคคลที่คิดจะเริ่มและกำลังเริ่มทำงานเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก ตลอดจนเหมาะกับนักศึกษาใช้อ่านเพื่อประกอบกับการเรียนวิชาเทคโนโลยีพลาสติก... ผู้เขียน วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม ในปัจจุบันกรรมวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยการฉีดเข้าแม่พิมพ์นับว่ามีผู้ให้ความสนใจกันมาก มีโรงงานฉีดพลาสติกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีการซื้อขายเครื่องฉีดพลาสติกทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งผู้ซื้อบางท่านก็เคยทำงานด้านนี้มาก่อน แต่บางท่านก็ยังไม่เคยจับงานด้านนี้มาก่อนเลย จึงทำให้ต้องใช้เวลากันพอสมควร การฉีดพลาสติกนี้ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานพอสมควร โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานฉีดมือใหม่จะประสบปัญหาในการฉีดกันมาก เนื่องจากหนังสือที่จะใช้ในการค้นคว้าหรืออ่านเพื่อศึกษาถึงสักษณะของตัวเครื่องฉีดพลาสติก วิธีและขั้นตอนในการทำการฉีด ตลอดจนเทคนิคและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นยังมีน้อยอยู่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ต้องการจะทำงานเกี่ยวกับการฉีดพลาสติกจึงต้องอาศัยการไถ่ถามจากผู้มีประสบการณ์แล้วจดจำเอาไว้ ซึ่งจำได้บ้างไม่ได้บ้าง ทำให้เสียเวลามาก บางท่านซื้อเครื่องฉีดพลาสติกมาโดยยังไม่เคยรู้เลยว่าเครื่องฉีดพลาสติกมีหลักการในการทำงานอย่างไร และควรจะเริ่มต้นอย่างไร ผู้เขียนเองก็เคยประสบปัญหาเช่นนี้มาก่อนเมื่อครั้งที่เริ่มศึกษาเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้พยายามเขียนขึ้นมาเนื่องจากแรงจูงใจดังกล่าวข้างต้น และมีคนถามไถ่เสมอถึงหนังสือเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกับบุคคลที่คิดจะเริ่มและกำลังเริ่มทำงานเกี่ยวกับการฉีดพลาสติก ตลอดจนเหมาะกับนักศึกษาใช้อ่านเพื่อประกอบกับการเรียนวิชาเทคโนโลยีพลาสติกในห้วข้องานฉีดพลาสติกด้วย สารบัญ บทที่ 1 ลักษณะโครงสร้างของเครื่องฉีดพลาสติก บทที่ 2 การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก บทที่ 3 พารามิเตอร์ที่สำคัญในการฉีดพลาสติก บทที่ 4 อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติของชิ้นงานฉีด บทที่ 5 ควรทำการฉีดอย่างไรจึงจะได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตามต้องการ บทที่ 6 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉีดและวิธีการแก้ไข ภาคผนวก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003) Ebook

฿73.00 ฿73.00

งานฉีดพลาสติก Ebook

฿220.00 ฿159.00

Tags: งานฉีดพลาสติก, พลาสติก, ebook, bookcaze, se-ed, งานพลาสติก

line