ไฮดรอลิกส์
  • ฿135.00
  • ฿95.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประวัตร ลิมปะวัฒนะ
  • ISBN : 9745129283
  • Language : thai
  • Number of Pages : 205
  • File Size : 28.46 MB

ไฮดรอลิกส์ ตัวอย่างการคำนวณและรูปประกอบคำอธิบาย เพื่อเพิ่มความเข้าใจในวิชาไฮดรอลิกส์ ผู้เขียน ประวัตร ลิมปะวัฒนะ ไฮดรอลิกส์เล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนและหนังสืออ้างอิงจากต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนซึ่งมีเนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท พร้อมทั้งตัวอย่างการคำนวณและรูปประกอบคำอธิบาย เพื่อเพิ่มความเข้าใจในวิชาไฮดรอลิกส์มากยิ่งขึ้น สารบัญ บทที่ 1 พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับไฮดรอลิกส์ บทที่ 2 หน่วยจ่ายพลังงาน บทที่ 3 วาล์วไฮดรอลิกส์ บทที่ 4 กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ บทที่ 5 การสร้างผังวงจรไฮดรอลิกส์ บทที่ 6 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 บทที่ 7 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ บทที่ 8 ถังสะสมพลังงาน บทที่ 9 น้ำมันไฮดรอลิกส์และน้ำมันหล่อลื่น บทที่ 10 วงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า

Write a review

Please login or register to review
Related Products
นิวแมติกอุตสาหกรรม Ebook

฿150.00 ฿110.00

ไฮดรอลิกส์ Ebook

฿135.00 ฿95.00

ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม Ebook

฿245.00 ฿170.00

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ Ebook

฿198.00 ฿139.00

Tags: อุตสาหกรรม, เครื่องจักรกล, ไฮดรอลิก, วิศวกรรม, เครื่องกล, ebook, bookcaze, se-ed

line