การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต
  • ฿350.00
  • ฿240.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุชาติ ศุภมงคล
  • ISBN : 9745348716
  • Language : thai
  • Number of Pages : 149
  • File Size : 25.60 MB

SPARE PARTS OPTIMIZATION:การจัดการอะไหล่ ผู้เขียน สุชาติ ศุภมงคล มุ่งไปในเรื่องประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การลดต้นทุนการผลิต คงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า การจัดการวัสดุและอะไหล่ที่ดีและเหมาะสมที่จะส่งผลไปยังระบบงานซ่อมบำรุงซึ่งเป็นงานที่สร้างกำไรให้กับกิจการ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ และตัวอย่างแบบฟอร์ม ตาราง ที่ได้รวบรวมจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งเป็นสาระสำคัญในการทำงานกับบริษัทที่มีระบบผลิตซับซ้อน ใช้เครื่องจักรและอะไหล่จำนวนมาก สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคลังวัสดุ บทที่ 3 การจัดจำแนกวัสดุโรงงานเพื่อการบริหารจัดการ บทที่ 4 การจัดทำแผนสำรองอะไหล่สำหรับงานโครงการ บทที่ 5 หลักปฏิบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม เรื่องการสำรองอะไหล่ บทที่ 6 การจัดทำคู่มืออะไหล่ที่ใช้ได้กับเครื่องหลายเครื่อง บทที่ 7 การคลังพัสดุโรงงาน บทที่ 8 การจัดซื้อพัสดุโรงงาน บทที่ 9 การบริหารระดับคงเหลือ พัสดุโรงงาน บทที่ 10 การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต บทที่ 11 คลังเครื่องมือและการควบคุม บทที่ 12 ความมั่นคงในคลังวัสดุ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา Ebook

฿160.00 ฿120.00

การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต Ebook

฿350.00 ฿240.00

วัสดุก่อสร้าง Ebook

฿250.00 ฿179.00

วัสดุช่างอุตสาหกรรม Ebook

฿160.00 ฿115.00

Tags: การจัดการ, อุตสาหกรรม, วัสดุการผลิต, อะไหล่, ebook, bookcaze, se-ed, การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14