ชิ้นส่วนเครื่องกล
  • ฿185.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160810369
  • Language : thai
  • Number of Pages : 211
  • File Size : 3.95 MB

ชิ้นส่วนเครื่องกล ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล "ชิ้นส่วนเครื่องกล" เล่มนี้ เป็นการศึกษาถึงหลักการทำงาน รูปทรง การประกอบ การติดตั้ง การคำนวณเบื้องต้น และการถอด-ประกอบ โดยเนื้อหาในเล่มเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจในชิ้นส่วนเครื่องกล สารบัญ บทที่ 1 เฟือง บทที่ 2 ลูกเบี้ยว บทที่ 3 สายพาน บทที่ 4 คลัตช์ บทที่ 5 สปริง บทที่ 6 เเบริ่งลูกปืนเเละการหล่อลื่น บทที่ 7 เพลาขับ บทที่ 8 ลิ่มเเละสลัก บทที่ 9 โซ่ขับเเละสเตอร์ บทที่ 10 ข้อต่อส่งกำลัง ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ชิ้นส่วนเครื่องกล Ebook

฿185.00 ฿129.00

แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น Ebook

฿195.00 ฿140.00

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 Ebook

฿130.00 ฿123.00

Tags: คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, วิศวกรรม, เครื่องกล, วิทยาการและเทคโนโลยี, ชิ้นส่วนเครื่องกล, ebook, bookcaze, se-ed

line