คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
  • ฿330.00
  • ฿230.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ธรรมนูญ สุขไชยะ
  • ISBN : 9786160821082
  • Language : thai
  • Number of Pages : 555
  • File Size : 4.55 MB

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic) เน้นตัวอย่างการประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียน ดร. ธรรมนูญ สุขไชยะ เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. โดยมีการใช้ครั้งแรกในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปี 2536 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในปัจจุบัน ในเล่มได้รวบรวมทฤษฎีที่สำคัญในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ตัวแปรเชิงซ้อน การวิเคราะห์เวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ อนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์ การแปลงลาปลาซและการแปลงลาปลาซผกผัน นอกจากนี้ ยังได้เน้นการนำทฤษฎีของฟูริเยร์และลาปลาซไปประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอีกด้วย โดยมีการวิเคราะห์โจทย์ตัวอย่างที่หลากหลายจำนวนมาก เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อนอภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป สารบัญ บทที่ 1 ตัวแปรเชิงซ้อน บทที่ 2 การวิเคราะห์เวกเตอร์ บทที่ 3 อนุกรมฟูริเยร์ บทที่ 4 ผลการแปลงฟูริเยร์ บทที่ 5 การแปลงลาปลาซ บทที่ 6 ผลการแปลงลาปราซผกผัน บทที่ 7 การประยุกต์อนุกรมฟูริเยร์และผลการแปลงฟูลิเยร์ บทที่ 8 การประยุกต์ผลการแปลงฟูลิเยร์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 Ebook

฿190.00 ฿139.00

การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า Ebook

฿220.00 ฿160.00

ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Ebook

฿180.00 ฿130.00

Tags: SE-ED, Textbook, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, คณิตศาสตร์ไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้า

line